SEGREGACJA ODPADÓW W POLSCE

SEGREGACJA ODPADÓW W POLSCE

Segregacja odpadów w Polsce

By mieć możliwość oddania swoich odpadów trzeba być mieszkańcem danego miasta i udowodnić to. Zazwyczaj wystarczy sam dowód osobisty. Bywają takie miasta, że należy również pokazać potwierdzenie opłaty za wywóz odpadów za ostatni kwartał lub potwierdzenie opłaty za czynsz za ostatni miesiąc.

Za darmo przyjmą jednorazowo do 200 kg (nie dotyczy gruzu) posegregowanych odpadów takich jak:

 • papier – czysty, suchy, niezanieczyszczony, bez foli, taśm, niezatłuszczony
 • metale
 • tworzywa sztuczne – chemia gospodarcza, folia, opakowania po napojach, opakowania po żywności czyste, niezanieczyszczone np. Farbami, zaprawami
 • szkło opakowaniowe – białe i kolorowe, bez zanieczyszczeń
 • opakowania wielomateriałowe
 • odpady ulegające biodegradacji – trawa, liście, gałęzie
 • zużyte baterie i akumulatory – z wyłączeniem akumulatorów elektrolitycznych pochodzących z pojazdów, maszyn i urządzeń
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych – kompletny
 • opony z zastrzeżeniem, że limit to 8 sztuk na rok
 • odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z gospodarstw domowych wytwarzane w ramach remontów prowadzonych we własnym zakresie – 1 tona na rok
 • odpady wielkogabarytowe – stare meble, stolarka drzwiowa i okienna pozbawiona szkła
 • inne odpady problemowe powstające z gospodarstw domowych – przeterminowane leki, świetlówki
 • odzież, tekstylia
 • styropian czysty bez zapraw, kleju i siatki
 • papa w ilościach wskazujących, że pochodzą z działalności gospodarczej

Odpłatnie przyjmowane nieposegregowane odpady zgodnie z cennikiem punktu zbierania odpadów komunalnych w danym mieście.

Zostaw komentarz

Your email address will not be published.