Tereny zewnętrzne

Zamiatanie dróg dojazdowych, chodników i miejsc parkingowych, grabienie, wywóz zgromadzonych śmieci, odśnieżanie dróg dojazdowych, chodników i miejsc parkingowych, posypanie odśnieżonych miejsc mieszanką solno-piaskową, wywóz śniegu.