Hale produkcyjne

Doczyszczanie, impregnacja i pielęgnacja ciągów komunikacyjnych, mycie okien, okresowe odkurzanie i mycie ścian, utrzymanie w czystości urządzeń produkcyjnych: usuwanie zabrudzeń po klejach, silikonach, smarach, osadach pyłowych itp.